Language

Main menu:

Welkom bij InTune

De wereld waarin we leven verandert snel. En continu. Dus moeten ook bedrijven en organisaties voortdurend bewegen, leren en vernieuwen.

InTune helpt om te groeien en grenzen te verleggen. Voor uzelf, uw team of uw organisatie.

InTune biedt coaching, training en advies op het gebied van leiderschap en management.
En begeleidt veranderprocessen, met name gericht op individueel menselijk gedrag en de cultuur van de organisatie.

InTune onderscheidt zich door uitstekende coaching- en adviesvaardigheden te combineren met lange eigen ervaring in het succesvol leiden van complexe organisaties en verandertrajecten.

Waarom de verandergerichtheid van een organisatie bepalend is voor haar uiteindelijke succes, leest u bij Visie. En ook hoe de ontplooiing van alle mensen in de organisatie hier aan bijdraagt.

Ik nodig u met plezier uit om daarna bij Diensten te lezen wat InTune hierbij voor u en uw organisatie kan betekenen.

Marc Katz, oprichter InTune

 

 

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change – Charles Darwin