Language

Main menu:

Workshops / heidagen – meer..

De InTune procesbegeleider is vertrouwd met zowel de onderwerpen als de dynamiek binnen directie- en managementteams.

Hij zorgt voor inspirerende sessies met een hoog energieniveau van de individuele deelnemers en open interacties. Tegelijk zorgt hij dat de discussies gefocust blijven en dat het team consensus bereikt.

De InTune voorzitter toetst continu de inhoudelijke kwaliteit van de teamdiscussies, indien gewenst brengt hij ook zijn eigen inzichten in.

Typische onderwerpen waarvoor InTune wordt ingeschakeld, zijn

  • strategievorming en herpositionering
  • implementeren van de strategie, leadership alignment
  • business turnarounds
  • organisatieverandering

Naast directie- en managementteams begeleidt InTune desgewenst ook uw afdeling of business unit bij hun heidagen.

← terug naar Teambegeleiding