Language

Main menu:

Cultuurverandering – meer..

Cultuur verandert door honderden, duizenden acties en beslissingen binnen de organisatie. Géén daarvan is op zichzelf bepalend voor de omslag.

Hiermee is voor de cultuurverandering een cruciale rol weggelegd voor de leider(s) van de organisatie of van de betreffende afdeling. Zij:

  • demonstreren voortdurend en consequent het gewenste nieuwe gedrag door eigen voorbeeldgedrag
  •  

  • communiceren onvermoeibaar over het gewenste gedrag en wat dit de organisatie zal opleveren
  •  

  • belonen nieuw gedrag openlijk
  •  

  • veranderen alle processen, procedures en systemen die het nieuwe gedrag in de weg staan.

De begeleiding die InTune biedt, is primair gericht op ondersteuning van u en uw directie- / managementteam, om de hierboven genoemde rollen als leiders van het veranderproces optimaal in te vullen.

Daarnaast biedt InTune naar behoefte ondersteuning aan managers en hun afdelingen bij het vertalen van het nieuwe organisatiegedrag naar hun lokale situatie.

← terug naar Cultuurverandering