Language

Main menu:

Personal coaching

InTune coacht managers en professionals. Zowel zeer ervaren als onervaren.
Zij zetten coaching in omdat ze willen veranderen en ontwikkelen, en daar hulp bij wensen. Om scherp te krijgen wat ze precies willen bereiken, of bij het realiseren van hun nieuwe doelen. Of beide.

De cliënt kan specifieke ontwikkelbehoeften hebben: competenties en gedragsvaardigheden die nog onvoldoende aanwezig zijn, maar die wel nodig zijn om optimaal te functioneren en verder te groeien. Het gaat hier om het ‘hoe’. Voorbeelden zijn:

  • persoonlijke impact
  • (inter)persoonlijke effectiviteit
  • leiderschap, stijlflexibiliteit
  • omgaan met conflicten

Bij verstevigingscoaching vergroot en verdiept de cliënt zijn inzicht in het complexe speelveld van een grote, voortdurend veranderende organisatie. En gebruikt dit inzicht om een effectievere speler te worden.
Concrete uitdagingen van de cliënt, zoals

  • strategie
  • cultuurverandering
  • verschillende stakeholders en belangen
  • interne politiek

komen ook inhoudelijk aan de orde. Zowel ‘hoe’ als ‘wat’ dus. Het doel is maturity in complexity.

lees verder →

 

 

There is a difference between knowing the path, and walking the path – Morpheus, The Matrix I