Language

Main menu:

Teamcoaching – meer..

Mogelijke oorzaken van niet optimaal functionerende teams:

  • onduidelijke verwachtingen
  • tegenstrijdige belangen
  • ontbrekende of juist overlappende competenties
  • houding en gedrag van individuele teamleden
  • informele versus formele macht.

InTune biedt groepscoaching en training voor het verbeteren van de effectiviteit van teams. Zowel voor directies en managementteams als voor projectteams.

De InTune-coach richt zich hierbij op houding en gedrag van de individuele leden, rollen en competenties binnen het team en procesafspraken.

Teamcoaching is altijd maatwerk. Na intakegesprekken met alle teamleden wordt met uw team de aanpak van het coachingtraject afgesproken.

Net zoals bij personal coaching bepaalt ook hier de cliënt (uw team dus) de agenda.

← terug naar Teambegeleiding